Årsmöte 2021

Den 20:e juni kl 15.00 bjuder föreningen ARV in till extra årsmöte för verksamhetsåret 2020.
På grund av rådande pandemi väljer föreningen att hålla sitt årsmöte digitalt via Skype.

Efter din anmälan erhåller du en inbjudan till Skype-mötet.

På föregående årsmöte beslutades det att föreningens verksamhet ska läggas ned. För att detta ska träda i kraft behövs två på varandra följande årsmöten där detta frslag röstas igenom.
Varmt Välkomen!

Anmälan till årsmöte