ARVs styrelse 2018

Ordförande:Yvonne Odsberg
Vice ordförande: Akar Holmgren
Sekreterare: Jessica Johansson
Kassör och medlemsansvarig: Eva Nordberg 
Ledamot: Mia Hägglund


Vill du veta lite mer om vad som inspirerar och motiverar de enskilda styrelsemedlemmarna; klicka på deras namn.Valberedning verksamhetsåret 2018:

Torbjörn Engman