STADGAR

Här nedan finns föreningen ARVs stadgar i pdf. Som medlem i föreningen bör du känna till våra stadgar varför Du som ny medlem bör läsa igenom dessa.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Här hittar du senaste årsmöteshandlingarna. Är du intresserad av tidigare års handlingar, kontakta oss per mejl.