HÄSTENS RÄTTIGHETER

Hästar är fantastiska djur.
De är vänliga, vackra, ståtliga och kännande varelser.
I ridkonsten är hästen vår främsta lärare. Vi måste lära oss att lyssna på våra läromästare, våra hästar, och skaffa oss de rätta kunskaperna i detta partnerskap.

Kunskap, förståelse och respekt är viktigt i allt arbete tillsammans med hästar. Samarbetet med hästen kräver självinsikt av oss människor och just hästarna tar fram många av våra bästa egenskaper, såsom tålamod, lojalitet och ärlighet.

Vår förhoppning i Föreningen ARV är att alla hästar som deltar på våra kurser, medlemsträffar och liknande ska få vara just så ståtliga och vackra som de faktiskt är. Vi vill att hästen ska delta tillsammans med oss människor. Låta hästen vara aktiv, full av energi och kraft.

All träning/kursverksamhet och liknande som sker i föreningens regi ska alltid utgå från den enskilda individens behov. Träningen ska motsvara hästens kunskap och styrkenivå. Det är inte förenligt med ARV ́s etiska riktlinjer att arbeta hästen på en nivå den inte är redo för.

Föreningen ARV är öppen för olika sätt att träna och utbilda sin häst, vi ställer inte någon enskild metod framför någon annan. Men vi tar med bestämdhet avstånd från träning och/eller hantering som innefattar psykiskt eller fysiskt våld.

Låt hästen bli din lärare och låt den visa dig och lära dig allt den har förmågan till. Låt häst och människa närma sig varandra och ta del av varandras förmågor. Låt hästen berätta för dig vad som är möjligt och lyssna till svaret.