Ewa Schaeder
8-9 juni 2019 

Ewa Schaeder och Hårfagre Ewa Schaeder och Hårfagre

Välkommen på kurs med Ewa Schaeder!
Alla ridplatser är fulla men reservlista upprättas.

Den 8-9 juni 2019 bjuder ARV in till en kurs i  Kraftskapande Ridkonst® med Ewa Schaeder.  Kursen riktar sig till alla oavsett nivå och innefattar 2 ridpass per ekipage om 30min. Det finns 6 platser på lördagen och 3 på söndagen men du är även välkommen att deta som åhörare.
Så snart ARV mottagit din betalning kommer du bli insläppt i en privat FB-grupp innan kursstart som Ewa håller i. I denna grupp kommer du få ta del av Ewas tankar och filosofi lite mer ingående innan själva kursen.   Kursen hålls hemma hos Yvonne Odsberg i Nordansjö/Kovland. 

8-9 juni 2019
Nordansjö, Kovland 

Lördag 09:00 - 18:00
Söndag: 09:00 - 15:00

 

Kursavgift: 

Medlem i ARV, med häst: 1900 kr*

Ej medlem i ARV, med häst: 2600 kr *
*inkl boxplats med spån, övernattning är dock ej möjligt. 

Medlem i ARV, fotfolk: 300 kr
Ej medlem i ARV, fotfolk: 500 kr

ARV bjuder på kaffe, te och fika. Medtag egen lunch!

Kraftskapande Ridkonst® Ewa Schaeder:
Två blir till ett, en förening mellan häst och människa som leder till
djupare insikter och medvetenhet. Hästen är läraren som visar oss
vägen till ett harmoniskt liv. Tonen till hästen är lågmäld och därför
blir samtalet rikt och kommunikationen intensiv. Men vi behöver
också göra något fysiskt, för att vi ska få något att förhålla oss till,
därför använder jag mina Symmetrisk Gymnastikövningar som ett
hjälpmedel på vägen. Inte bara hästen behöver kroppsligträning utan
även människan
/Ewa Schaeder

Anmälan:
Anmälan sker via formuläret intill och är bindande såväl för åhörare som för ryttare. Sista anmälningsdag är den 31 maj. 


Varmt välkomna!

Anmälan